PwC

–  Interviews en artikelen voor tweemaandelijkse digitale Nieuwsbrief regio Zuid (2011-2013)
–  Interviews voor kwartaal Nieuwsbrief sectorgroep Transport & Logistiek.

Wij werken met Susan aan onze interne nieuwsbrief in de regio Zuid. Susan zorgt ervoor dat we met een geringe inspanning relevante informatie over onze mensen, activiteiten en expertise ontsluiten voor al het personeel door begrijpelijke, levendige en enthousiasmerende stukjes te schrijven op basis van interviews. Op redactievergaderingen heeft ze een waardevolle inbreng, ze handelt snel en komt afspraken altijd na. Een fijne samenwerking dus – Isis Bindels – partner PwC